pagepic-styrventiler.jpg
Aktuellt

SVAB Grävbroms till Doosan

Nu lanserar vi grävbromsen till Doosans hjulgrävare. En fortsatt uppskattning och uppmuntran från marknaden driver på utvecklingen.

digging_brake_n

SVAB Grävbroms ger grävmaskinen helautomatisk bromsning vilket innebär att föraren inte längre med egen benkraft behöver trampa ned bromsreglaget till dess låsta reglage-bromsläge, istället sker detta automatiskt när föraren släpper gasreglaget, förutsatt att maskinen inte befinner sig i transportläge. Läs mer om SVAB Grävbroms här.