DSC_0005.jpg
Aktuellt

Terratech förvärvar SVAB Hydraulik AB

Som ett led i Terratechs strategi att skapa en industrigrupp fokuserad på att leverera
intelligenta, säkra och effektiva produkter och tjänster för redskapsbärare har Terratech
förvärvat SVAB.

I och med Investment AB Latours inträde som delägare i Terratech våren 2015
annonserades målet att bygga en industrigrupp inom området för snabbfästen, tiltrotatorer,
elektronik och redskap för grävmaskiner och andra redskapsbärare. Förvärvet av SVAB är
första steget på vägen mot denna industrigrupp och Terratech består nu av de två
systerföretagen SVAB och Steelwrist.

Läs hela pressmeddelandet här.