pagepic-joystick.jpg
Produkter

Handstöd L8

SVAB Handstöd L8 är en fristående produkt som enkelt kan eftermonteras på alla L8 -handtag. Handstödet ökar komforten, avlastar händerna och minskar risken för förslitningsskador. Handstödet ger bättre kontroll i styrningen och tillåter en flexibel justering för olika handstorlekar och personliga preferenser.

handstod_fadeSVAB Handstöd L8 kan inte bara vinklas som du vill utan erbjuder även fri justering inåt, utåt framåt och bakåt tack vare sitt smarta fästsystem.

Det nedre handstödet är justerbart höjdledes i 5 lägen. Med andra ord så spelar det ingen roll om du har stora eller små händer, handstödet passar alltid!


Avlastning för handen
och bättre kontroll i styrningen har varit de ledstjärnor som format handstödet. Långa arbetspass eller att dra joystickhandtaget utåt samtidigt som flera än en funktion på L8 ska köras kan vara ansträngande för händerna och svårt att klara av. Handstödet ger här bättre kontroll i styrningen och minskar den statiska belastningen för händerna, belastning som kan leda till att du får ont. Händerna vilar mot L8 precis som du vill att de ska göra med hjälp av handstödet, även detta bidrar givetvis till mindre statisk belastning.

Nyttan med SVAB Handstöd L8

  • Ökar komforten för händerna och minskar risken för förslitningsskador orsakat av statisk belastning.
  • Ger ökad kontroll över joystickhandtagets reglage.

Docs