eJB

eJB är en robust och säker elektronisk joystick-bas med rörliga komponenter skyddade av en bälg. eJB är utformad för fjärrstyrning av elektrohydraulik via CAN. Joystick-basen efterliknar mekaniken, ergonomin och känslan hos en hydraulisk joystick och har en design som har visat sig vara robust. Designen av mekaniken och elektroniken är redundanta för att säkerställa en hög säkerhetsnivå. Våra olika och högt konfigurerbara joystickhandtag kan enkelt anslutas till joystickbasen och möjliggör en genomfart för grip CAN-ramar.

 

 

  • Pålitlig och robust mekanism liknande en hydraulisk joystick-bas
  • Våra olika och högt konfigurerbara joystickhandtag kan enkelt anslutas till joystickbasen
  • Enkel kabelanslutning
  • Uppfyller PLd för säkerhetskritiska funktioner