Fördubbling av produktionskapaciteten

3 apr 2024

SVAB flyttade i början av 2024 in i nybyggda lokaler i Åsbro, ungefär 3 mil söder om Örebro, som en del av en omfattande expansionsstrategi. Detta strategiska steg möjliggör en fördubbling av produktionskapaciteten, vilket svarar mot den växande efterfrågan på företagets innovativa och ergonomiska joysticks och styrsystem för grävmaskiner. Denna expansion är inte bara ett svar på den nuvarande efterfrågan utan även en förberedelse för att möta en förväntad ökning, särskilt med införandet av den nya joystickmodellen A9.

Med över 70 anställda och en insikt om framtida rekryteringsbehov har flytten också skett för att ge plats för en växande personalstyrka. Detta för att utöka företagets kapacitet för att möta den kraftigt ökande globala efterfrågan på SVAB’s produkter.

Ett centralt fokus för SVAB är hållbarhet, inte bara inom produktutveckling utan också genom hela företagets verksamhet. Företaget är engagerat i Science Based Targets initiative (SBTi), med målet att bli helt klimatneutrala till 2040. Den nya anläggningen i Åsbro är byggd med miljömedvetenhet i åtanke och uppfyller kraven för miljöbyggnad på nivå silver, och det planeras för en solcellspark för att generera egen el.