Quantum Tiltrotator Control
Produkter

Tool Recognition

Den grundläggande idén bakom Quantum Tool Recognition är ett system som trådlöst upptäcker och sätter identitet på redskap som används till en grävmaskin. Informationen kan sedan användas av något av våra partnersystem som du använder i ditt dagliga arbete såsom maskinstyrsystem, vågsystem, tiltrotatorstyrning etc. Tool Recognition är en fristående produkt och fungerar både med och utan tiltrotator, på alla typer av redskap.

  • Automatiska redskapsbyten i grävsystem
  • Automatiskt byte av tiltrotatorns inställningar beroende på vilket redskap som sitter på tiltrotatorn
  • Håller koll på redskapets geografiska position och drifttimmar

Redskapsigenkänning grävmaskin

 

Korrekt data till ditt maskinstyrsystem

Systemet får automatiskt information om vilket redskap som används och kan sedan sätta rätta parametrar för just det aktuella redskapet. På detta sätt behöver du inte manuellt mata in vilket redskap som ska användas och du eliminerar en potentiell felkälla och dyra omarbeten samtidigt som det möjliggör ännu snabbare redskapsbyten.

Korrekt data till ditt maskinstyrsystem

 

Håll koll på dina redskap

Med Tool Recognition kan du hålla reda på redskap på arbetsplatsen. Systemet övervakar både den fysiska positionen samt användandet. Om du har regelbundna serviceintervaller på dina redskap kan vi automatiskt uppmärksamma dig när det är dags för service. En kart-vy i appen låter dig se vart du ställt dina redskap.

Redskapsigenkänning i Quantum app

 

Enkelt att lägga till nya redskap

Att lägga till ett nytt redskap till Quantum Tool Recognition är mycket enkelt. Montera Tool Recognition-modulen på redskapet, öppna Quantum-appen och tryck på “Nytt Redskap” som kommer upp automatiskt. Namnge redskapet och det är nu tillgängligt för systemet.

Lägg till nya redskap - Quantum app

 

Automatiska inställningar

I de fall Tool Recognition används tillsammans med Quantum Tiltrotatorstyrning justeras maskinens hydrauliska inställningar automatiskt beroende på vilket redskap som ansluts till maskinen. Detta sparar tid, optimerar precisionen i redskapet och maskinens bränsleförbrukning.

Bara en start

Mycket prisvärda och med ett tre-pack Tool Recognition -moduler får du en god start och mer funktionalitet läggs till efterhand. Batteriets livstid är cirka fem år.

 

Docs