Kvalitet och hållbarhet

Vi arbetar alltid för att kontinuerligt förbättra vår egen miljöpåverkan, sociala ansvar och för att se till att affärer bedrivs på ett etiskt sätt. Vi är ISO9001- och ISO14001-certifierade och arbetar med intern hälsa och säkerhet väl i linje med gällande standarder. Vi följer regelbundet upp vår försörjningskedja ur ett miljöpåverkansperspektiv men även med hänsyn till uppförandekod och korruption. Vi investerar för att öka vår produktionskapacitet men också för att säkerställa att vår miljöpåverkan minskar.

Vi är ISO9001 kvalitetscertifierade och ISO14001 miljöcertifierade sedan 2008. Vi lever upp till kraven för farliga substanser och kemikalier enligt RoHS och REACH.

 

Visselblåsning

SVAB strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du, som medarbetare, har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Visselblåsartjänsten sköts av Haily HR-Whistleblowing.

För mer info samt för rapportering följ denna länk