pagepic-joystick.jpg
Om SVAB

Om SVAB

Det var en gång en källare. Det var där allt startade. Som så ofta av en person som brann för sin sak, som omvandlade sitt intresse till ett företag och skulle komma att sätta sin prägel på dess utveckling.

Kent Bengtsson är mannen bakom SVAB, ett företag som utvecklar användarvänliga styrsystem för tunga arbetsfordon. Han grundade företaget, som en naturlig förlängning av sin passion för maskiner, hydraulik och visionen att alla maskinförare skulle kunna utföra sitt arbete på ett så naturligt sätt som möjligt.

Hans svärfar hade hand om hydrauliken hos Volvo BM och lade ut ett och annat utvecklingsuppdrag där hemma i källaren. Unge Kent lärde sig mer och mer, blev skickligare och skickligare. När produktionen av Volvos skördetröskor lades till Hallsberg gjorde han sin första manöverventil – hans liv inom hydrauliken hade börjat.

Så småningom, när SVAB var grundat och verksamheten igång, fick man fler och fler konstruktionsuppdrag inom hydraulik. Snart stod det klart att hydrauliken inte skulle styras på traditionellt sätt, utan med elektronik. Tankarna hade funnits tidigare, men nu var det dags för ett tekniskt genombrott. Det gjorde att maskinförarna kunde styra truckar och kranar med joystick. Som en följd av detta kunde de variera sina arbetsställningar.

Vid millennieskiftet var SVAB framme med tekniken för ännu en stor utveckling för alla maskinförare – proportionalstyrning till tiltrotatorer. Efter bara ett år, när tekniken fått fäste bland maskinförarna, sålde man inget annat.

Vi har hela tiden förmått lyfta tekniknivån på våra produkter och system, till förmån för alla maskinförare. Tanken med allt vi gör är att föraren ska belastas så lite som möjligt och slippa statiska arbetsställningar som sliter på kroppen.

Vi har kommit en bit på väg, men mycket finns kvar att göra. Det är en utmaning vi ser fram emot. Ingen står maskinförarna så nära som vi. Det har vi redan bevisat. Och vi kommer att göra det många gånger om. Framtidens förarmiljöer finns ständigt i våra tankar. Och på våra ritbord.