ToolRec

Förbättrad maskinautomation med ToolRec: Effektiv redskapsigenkänning

ToolRec är nyckeln till den pågående automatiseringen av redskapsbärande maskiner. Automatiserade funktioner idag är helt beroende av att veta vilket arbetsredskap som är anslutet till maskinen. Små hållbara redskapsigenkänningsmoduler (TRMs) monteras på redskapen och tilldelas unika ID:n. TRM kommunicerar trådlöst via en modul i hytten och kan integreras med andra system och dela information om anslutna arbetsredskap.

 

För styrsystem för tiltrotatorer

Tiltrotatorn är ett allt vanligare tillbehör för grävmaskiner och styrs ofta av ett separat styrsystem. Dessa system kan också behöva justera sina inställningar beroende på vilket arbetsredskap som är anslutet till tiltrotatorn. Med ToolRec i kombination med tiltrotatorstyrsystem utvecklade av SVAB, kan varje ToolRec-modul konfigureras med anpassade tiltrotatorhastigheter. Detta hjälper operatören att alltid få optimal prestanda av sin tiltrotator och säkerställer minimal bränsleförbrukning. Med ToolRecs öppna CAN-bussgränssnitt kan systemet också integreras med externa tiltrotatorstyrsystem. Har du ett styrsystem för tiltrotatorer och vill utöka det med ToolRec? Tveka inte att kontakta oss.

För 3D-maskinstyrningssystem

ToolRec kan användas tillsammans med maskinstyrningssystem och dela information om vilket arbetsredskap som är anslutet till maskinen. Denna information kan till exempel användas för att automatiskt ändra inställningarna för maskinstyrningssystemet baserat på det anslutna arbetsredskapet. Är du tillverkare av maskinstyrningssystem och vill förbättra ditt system med ToolRec? Tveka inte att kontakta oss.

För tillverkare av grävmaskiner

ToolRec kan också till exempel användas för att automatiskt växla mellan olika profilinställningar i grävmaskinens styrsystem som hanterar den extrahydraulik som krävs för hydrauliskt drivna arbetsredskap. Är du en tillverkare av grävmaskiner och vill förbättra din maskin med ToolRec? Tveka inte att kontakta oss.