tiltrotatorstyrning.jpg
Om SVAB

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

SVAB utvecklar och erbjuder ergonomiska och användarvänliga styrsystem för effektiv manövrering av arbetsfordon och dess redskap. Genom innovativt tänkande och med gedigen produktkunskap är vi ledande på marknaden.

SVAB står förutom för hög kvalitet på produkter även för säkra leveranser, dvs. att vi håller utlovade leveranstider. Vi strävar efter att uppnå noll fel i våra processer.

Våra ledstjärnor är,

  • Att rätt kvalitet i alla lägen ska vara ett av våra främsta konkurrensmedel.
  • Att göra rätt från början och leverera i rätt tid gäller för allt arbete i företaget.
  • Att vi ska vara en given partner för våra kunder genom att motsvara eller helst överträffa deras krav och förväntningar.
  • Att utveckla våra medarbetare så vi kan uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss.
  • Att utveckla våra processer genom ständiga förbättringar, för att förebygga och förhindra störningar i verksamheten och på så sätt bli effektivare.

Miljöpolicy

SVAB utvecklar och erbjuder ergonomiska och användarvänliga styrsystem för effektiv manövrering av arbetsfordon och dess redskap. Genom innovativt tänkande och med gedigen produktkunskap är vi ledande på marknaden.

SVAB står förutom för hög kvalitet på produkter även för säkra leveranser, dvs. att vi håller utlovade leveranstider. Vi strävar efter att uppnå detta på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt.

Våra ledstjärnor är,

  • Att ur miljösynpunkt ständigt förbättra och utveckla verksamheten samt förebygga förorening.
  • Att som ett minimum följa tillämplig miljölagstiftning samt övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde.
  • Att löpande analysera och utvärdera våra processer beträffande företagets arbete med ständiga förbättringar avseende vår miljöpåverkan.
  • Att redan i utvecklingsprocessen säkerställa att våra produkter får minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Att i möjligaste mån välja leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.

Fredrik Eriksson 2017-09-11

ISO Certifiering

I mars 2008 blev SVAB kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Här kan du se de tilldelade certifikaten: