pagepic-pilotventiler.jpg
Produkter

Pilotventiler

Pilotventiler (proportionella tryckreduceringsventiler med skyttel) används ofta till att kontrollera oljeflödet till maskin- och redskapsfunktioner genom att den i sin tur pilotstyr maskinens huvudventiler. Maskinens pedal kan parallellkopplas med ventilen vilket innebär att pedalen fortfarande kan användas för att styra ut flödet till funktionen. Pedalens funktion förblir härmed oförändrad.

Docs