DSC_0008_redigerad.jpg
Produkter

GP Controller

Majoriteten väljer SVAB på sin grävmaskin.

GP Controller är ett fristående och märkesoberoende styrsystem för grävmaskiner och grävlastare. Vanligtvis styrs tiltrotatorns (rotortiltens, rototiltens) funktioner, men systemet kan också kompletteras med hjul- eller bandstyrning samt styrning av många andra maskinfunktioner. Styrningen kontrolleras med handtag utrustade med proportionella rullar. Rullarna gör det möjligt att styra funktionerna proportionellt, det vill säga hastigheten ökar i takt med att rullen dras åt sidan. Detta sätt att styra gör att föraren kan köra sin maskin mer mjukt och följsamt. Det innebär också bättre precision och betydligt bättre ergonomi för föraren.

  • Levereras som standard med världens mest populära joystickhandtag för grävmaskiner med tiltrotator, L8. Med våra ergonomiska L8-spakar kan du få dina knappar och rullar där du vill ha dem samtidigt som risk för förslitningsskador minimeras.
  • Styr många olika funktioner, exempelvis schaktblad, stödben, utskjut, knäckbom, bomsväng, pendellås, lastarstyrning och BM-fäste – få full kontroll över maskinen.
  • Proportionalstyrning. Funktionerna styrs steglöst, vilket ger en mer följsam och mjuk körning.
  • DRIVING SERVICE – Vi jobbar i nära relation med våra återförsäljare som finns utspridda över hela Sverige. Genom nära kontakt och utbildningar säkerställer vi kunniga serviceställen, snabba leveranser och snabba svar.
  • Säker skoplåsreglering. Skoplåset övervakas och föraren får en varning om låset skulle vara olåst. Detta minimerar risken för personskador.
  • Utvecklat i enlighet med Maskindirektivet. Riskbedömningar är gjorda och systemet är konstruerat för att minimera risken för personskada. En maskin utrustad med SVAB Grävmaskin- och grävlastarstyrning GPC kan lätt CE-märkas.

Docs