Quantum Tiltrotator Control
Produkter

Quantum grävbroms

  • Minskar risken för förslitningsskador
  • Förbättrad förarmiljö och ergonomi
  • Tar bort onödiga arbetsmoment och ger ett bättre arbetsflöde

Automatisk grävbroms hjälper dig att automatiskt hålla din hjulgående grävmaskins helt still när du utför ditt grävarbete. Du slipper alltså låsa bromspedalen med egen kraft och sparar på så vis både tid och kropp. Systemet låser efter en mjuk inbromsning grävmaskinens hjul och håller de låsta tills du trycker på gaspedalen. Av säkerhetsskäl är systemet bara aktivt när maskinen körs på lågväxel.

 

Docs