Quantum Tiltrotator Control
Produkter

Joystickstyrning extrafunktion

  • Styr många funktioner med joystickarna för ökad effektivitet (exempelvis schaktbladsstyrning)
  • Hjälper föraren behålla fokus på arbetet

Extrafunktioner, som exempelvis schaktbladsstyrning, hjälper dig att förbättra din produktivitet ytterligare. Du styr maskinens funktion snabbt och enkelt med våra ergonomiska joystickhandtag. Detta ger dig bättre flyt och effektiviserar arbetet. Du behöver inte släppa joystickhandtagen för att styra andra funktioner utan kan istället behålla fokus på arbetet.

 

Docs